Telekommunikasiya

         İnformasiya Texnologiyalarının sürətli inkişafı emal olunan və saxlanılan məlumat həcminin kallosal dərəcədə çoxalmasına gətirib çıxarır. Bu zaman məlumatların ötürəlməsi, informasiya mübadiləsi daha müasir və sürətli texnologiyaların tətbiqinə ehtiyac duyur. Bunla yanaşı məlumatların təhlükəsiz şəkildə ötürülməsi də kommunikasiya sistemlərinin daha da sürətləri olması tələbini ortaya qoyur. Artıq təhlükəsizlik səbəbiblə ötürülən informasiyaların bir çoxu şifrələnmiş şəkildə olur ki, bu da öz növbəsində ötürülən informasiyanın otijinaıdan fərqli daha da həcmli olmasına səbəb olur.

         İnkişaf edən telekommunikasiya sistemləri marşurutlandırma, şəbəkə təhlükəsizliyi, ip telefoniya, ip tv, İOT, radiorabitə kimi anlayışlarının daha da mürəkkəbləşməsinə gətirib çıxarır. Bu zaman şəbəkə memarı kimi yeni ixtisaslar və anlayışlar ortaya çıxır. Mürəkkəbləşən və qloballaşan şəbəkə infrastrukturlarında dayanıqlı və effektiv nətəcilərin əldə olunması üçün lazımi texnologiyaların seçilməsi və düzgün quraşdırılması ən vacib məslədir. 

         Müxtəlif tipli və təyinatlı təşkilatlar üçün şəbəkə infrastrukturunun qurulması, idarəsi edilməsi və yaranan problemlərin aradan qaldırılması, şəbəkə təhlükəsizliyi və şəbəkə resurlarına nəzarət, daxili rəqəmsal telefoniya, ip telefoniya, səs və video konfrans sistemləri, çağrı mərkəzi sistemləri, ip tv və video yayımlama, simsiz kommunikasiya və radioəlaqə vasitələri və sistemlləri, optik rabitə və peyk rabitəsi kimi telekommunikasiya xidmətlərini İT Bridge şirkətinin yüksək ixtisaslı mütəxəssislərinə etibar edə bilərsiniz.

         İT Bridge dünyanın ən məşhur telekoimmunikasya sistemlərinin rəsmi distribyutoru və partnyorudur. Biz müxtəlif sistemlərin quraşdırılması, idarə olunması və inteqrasiyasını ən yüksək səviyyədə həyata keçirən professional komandayıq. Təşkilatınızın telekommunikasiya və rabitəsini bizə etibar etməklə qısa müddət ərzində effektiv və yüksək nəticələr əldə etmiş olacaqsınız.